Home

Hoe blijf je dan jezelf? Hoe zorg je ervoor dat je niet meegesleept wordt door onrust of zorgen? Hoe laad je op als het veel van je vraagt?

 

Het Rustpunt van Meander Medisch Centrum is een digitale plek om op adem te komen. De woorden en beelden, muziek en verhalen die je hier vindt, kunnen daarbij helpen. Ook kun je een lichtje aansteken voor iemand die het nodig heeft, voor jezelf of voor een ander.

Het Rustpunt is ingericht door de Vakgroep Geestelijke Verzorging & Ethiek van Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het is bestemd voor iedereen: voor wie gezond is en voor wie ziek is, voor wie thuis is en voor wie juist ver weg van huis is, voor wie in de zorg werkt en voor wie er alleen op afstand mee te maken heeft.

 

*

Soms komt oorlog voor je gevoel en ook feitelijk heel dichtbij, zoals dat in deze weken in ons werelddeel het geval is.

Op deze plek bieden we ook ruimte
om stil te staan bij mensen die lijden onder oorlog, geweld, en ander onrecht.
Mensen op de vlucht,
mensen die leven in onderdrukking en angst,
mensen die lijden onder discriminatie,
mensen die door omstandigheden gevaar lopen
als ze zich uiten over wat zij voelen en denken.
Dichtbij en veraf.

We zien in dergelijke situaties ook gebeuren dat er
mensen opstaan die opkomen voor anderen in nood.
Zich op wat voor manier ook inzetten
voor wie hulp nodig hebben.
Dat voedt de hoop op een keer ten goede.

Symbool voor dergelijke hoop staat in veel tradities een duif.

Voel je vrij om hier een lichtje aan te steken en,
als je dat wilt, te delen welke wens of gedachte
daarbij in je opkomt.

Vind jouw rustpunt

Steek een licht aan

  • - Auke Poppen

  • Ik draag, ik word gedragen, draag mij zodat ik kan dragen.

De vakgroep Geestelijke verzorging & Ethiek van Meander Medisch Centrum maakt ruimte voor reflectie in het ziekenhuis. Door gesprekken van mens tot mens, door het organiseren van bezinnende bijeenkomsten, in verschillende projecten en door het gesprek aan te gaan over wat van betekenis is in de situaties waarin je geconfronteerd wordt met de kwetsbaarheid van het leven