Blog

Verdiep je in
verhalen

Foto: Igor Corbeau

In onderstaande blogs vind je verhalen. Verhalen van in en buiten het ziekenhuis, mijmeringen, gedachtenspinsels. Misschien herken je er iets van in je eigen verhaal, of word je  verrast door een andere kijk op dingen die ook jou bezighouden.